پروژه ها

تصاویر برخی از پروژ های طراحی شده توسط  آتلیه طراحی کندا

Interior

طراحی داخلی ویلا بابل

Interior

مسابقه طراحی داخلی آونداد

Housing

ویلا بهاری

Architecture

پروژه تهرانپارس

تایید کمیته نما منطقه 4 شهرداری تهران

Architecture

پروژه خوش

تایید کمیته نما منطقه 2 شهرداری تهران

Architecture

پروژه سعادت آباد

تایید کمیته نما منطقه 2 شهرداری تهران

Architecture

پروژه نیرو هوائی

تایید کمیته نما منطقه 13 شهرداری تهران

Interior

طراحی داخلی پروژه دکتر کاوه

Housing

ویلا لواسان

Architecture

پروژه دماوند

تایید کمیته نما منطقه 13 شهرداری تهران

Interior

طراحی خواب هتل آپارتمان کیش

Architecture

پروژه یوسف آباد

تایید کمیته نما منطقه 6 شهرداری تهران

Housing

ویلا بابل

Architecture

مجتمع فرهنگی ورزشی خودنگاه

Interior

مینیمال کلاسیک

Interior

طراحی پروژه دکتر بهزادی

Interior

مدرن مینیمال

Interior

طراحی داخلی دفتر افرا

Interior

طراحی پروژه دکتر بهزادی

Interior

هتل آپارتمان کیش

Architecture

پروژه دربند

تایید کمیته نما منطقه یک شهرداری تهران

Architecture

پروژه شادمان

تایید کمیته نما منطقه 2 شهرداری تهران

Housing

هتل آپارتمان کیش

Architecture

پروژه نیاورن

تایید کمیته نما منطقه یک شهرداری تهران

آیا میخواهید درباره  پروژه خود با ما صحبت کنید ؟

(+21) 88437568

مشاوره و  ایده پردازی های نوین