طراحی ، نظارت ، اجرا

آتلیه طراحی کندا

آتلیه طراحی کندا در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد . این گروه با استفاده از تیم طراحی و اجرایی خود در نظر دارد در صنعت ساختمان کشور روند رو به رشد داشته و قدمی در ارتقا سطح  این صنعت حاصل نماید .